Allmänna Villkor

Avser Solcellsbolaget Sweden AB org. nr 559239–5502. Giltig fr.o.m. 2020-05-25.

Allmänna Villkor

På Solcellsbolaget Sweden AB värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en nivå med trygghet av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är av största vikt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor eller funderingar.

Insamling och användning av information

Våra produkter och tjänster samlar in:

•Installationsinformation som du anger, till exempel din hemadress, postnummer, storlek på det PV-  system du installerar och eventuella tredjepartsprodukter som är anslutna till ditt konto.

• Miljödata från olika sensorer som är inbyggda eller anslutna till produkterna eller produkter från tredje     part som temperatur, konfiguration av hem-automationsprodukter och apparater.

• Producerad energi och lagrad energi (om ett batteri är anslutet till ditt system).

• Förbrukad energi om du har en separat mätare kopplad till huvudcentralen läggs din energiförbrukning automatiskt till de funktioner som visas i din övervaknings plattform).

• Teknisk information från produkterna som programvara eller mjukvaruversion och systemvarningar.

Personuppgifter

1. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiskt eller inte. Exempel på̊ vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

2. Vem är ansvarig för personuppgifter vi samlar in?

Solcellsbolaget AB org. nummer 559239–5502 med adress Östermalmsgatan 15, 722 14 Västerås, har ansvar för de personuppgifter vi samlar in. Solcellsbolagets personuppgiftsansvarig kontaktar du lättast genom email: info@solcellsbolaget.com

3. Vilka uppgifter samlar vi in om dig som potentiell kund?

Ändamål:

För att kunna hantera offertförfrågan och kunna svara på dina frågor rörande solceller, batterier, ebilsladdare samt elhandel

Behandlingar som utförs:

Uträkning av preliminära priser och slutgiltigt pris i offert. Håller dialog med dig via telefon och email angående dina frågor.

Kategorier av personuppgifter:

Namn Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefonnummer och dylikt). Takyta, placering av fastighet Elhandelsbolag du använder Din elförbrukning Val av solceller

Laglig grund:

Berättigat intresse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna svara på dina frågor och kunna lämna en offert

Lagringsperiod:

Vid beställning av solceller övergår du till kund (se nedan). Om du inte övergår till kund och inte har en löpande dialog med oss raderas dina uppgifter under januari månad, efter två̊kalenderårs inaktivitet. Orsaken till den relativt långa lagringsperioden är att processen för inköp av solceller kan ibland vara lång, exempelvis i samband med nybyggnation eller takomläggning.

Övriga uppgifter

Vilka uppgifter samlar vi in om dig som kund?

Ändamål:

För att kunna hantera beställning/köp, och för att därefter kunna hantera våra garantiåtaganden och övriga åtaganden enligt avtal.

Behandlingar som utförs:

Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen). Identifikation Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betalnings lösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar). Adresskontroll mot SPAR. Hantering av reklamations- och garantiärenden.

Kategorier av personuppgifter:

Namn Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefonnummer och dylikt Takyta Val av solceller Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress.

Laglig grund:

Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet. Vi har speciella rutiner vid skyddad identitet, vanligen ange det innan order läggs

Lagringsperiod:

Våra garantiåtaganden är långa, ofta minst 25 år. Vi behöver kunna hantera dina uppgifter under denna tid. När fastigheten byter ägare kan vi i samråd ta bort din personinformation. Vi raderar inte automatiskt kundinformation utan att ha haft en dialog med dig först.