Solcellsleasing

Leasa solceller - ett solklart val

Kom igång utan någon investering och gå plus redan första månaden
  • Tryggt med garantier under hela leasingperioden
  • Just nu - 3 månader kostnadsfritt
  • Snabbare leverans när du väljer leasing

Hur fungerar det?

Att leasa din solcellsanläggning innebär att du inte behöver investera egna eller lånade pengar. Du betalar istället en fast månadskostnad och börjar direkt att tjäna på den effekt som dina solceller bidrar med.

En minskad elräkning och möjlighet att sälja överskottsel gör dessutom att du kan gå plus redan från början. Detta är extra smart om du har plats för solceller men inte har utrymme i plånboken att köpa en anläggning just nu.

Prenumerationen gäller i 20 år och är helt fri från inlåsning - skulle du ändra dig och vilja ta över ägandeskapet av anläggningen så kan du göra det närsomhelst!

Vad kostar det att prenumerera på solceller?

Månadskostnaden beror på vilken lösning och hur många paneler som passar dig bäst. Kontakta oss här för att få en kostnadsfri rådgivning och offert utan förbindelser.

Hur kan jag gå plus genom att prenumerera på solceller?

Tack vare solcellernas effektivitet så är det i de flesta fallen en plusaffär att teckna en prenumeration. Detta sker genom att din elräkning blir mindre och att du kan sälja överskottet från din solcellsproduktion. Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning och offert så kan vi räkna mer i detalj på hur mycket du skulle kunna spara.

Vad är uppsägningsavgiften?

Det finns ingen särskild uppsägningsavgift - om du önskar att avsluta din prenumeration efter prövotiden så görs en beräkning av den nyttjade prenumerationsperioden och det återstående restvärdet. Mellanskillnaden tillfaller dig som kund.

Hur gör jag om jag vill bygga om under tiden som jag prenumererar?

Inga problem! Vi pausar abonnemanget (i upp till 3 månader) medan arbetet pågår. Om inte 3 månader är tillräckligt så är det bara att kontakta Cloovers support så hjälper de dig hitta en bra lösning.

Vad händer när prenumerationstiden har löpt ut?

Valet är ditt! När tiden för prenumerationen är över kan du välja att köpa ut dina solpaneler till ett överenskommet pris eller förlänga avtalet till en ny månadsavgift.Om du inte förlänger avtalet eller köper ut solpanelerna så monterar vi ner och fraktar bort solpanelerna, självklart utan kostnad.

Hur skiljer sig prenumeration från gröna lån och hypotekslån?

Miljöanpassade lån och bolån (hypotekslån) kan ge låga initiala kostnader och billigare månadsbetalningar än leasing. Du har också fullständig äganderätt till panelerna. Så detta kan vara ett bra alternativ för många människor.

Att få ett lån kan vara ganska svårt, och eftersom det hamnar i din kreditupplysning kan det påverka hur mycket du kan låna från din bank, kreditkortsföretag eller andra. Eftersom du har fullständig äganderätt faller eventuella problem på dig att åtgärda. Du är skyldig att fortsätta betala för lånet även om systemet inte längre är i drift. Villkoren är också mindre flexibla än vid leasing - du kan inte helt enkelt köpa panelerna till marknadsvärdet när som helst, vilket gör det svårare och dyrare att flytta eller reparera taket.

Med vår leasingtjänst äger du inte systemet, det gör vår leasingpartner Cloover. Det innebär att de betalar för hela systemet och tillsammans ser vi till att åtgärda eventuella fel i till exempel paneler eller växelriktare. Du kan köpa systemet när som helst. Vi erbjuder den bästa kundservicen under hela avtalstiden och du har inga skulder!

Jag är äldre, varför skulle jag teckna en 20-årig prenumeration?

- Du får lägre energikostnader direkt.
- Du skyddar dig mot stigande energipriser i framtiden.
- Det är ett helt flexibelt abonnemang, så du kan avbryta, överlåta kontraktet, köpa eller uppgradera när som helst.

Vad händer om jag vill refinansiera under år 1, 4, 10 eller 20?

- Du kan refinansiera när som helst. Detta skulle vara samma sak som att köpa eller säga upp kontraktet, och vi skulle kräva marknadsvärdet för systemet vid den tidpunkten.
- År 1-4 beräknar vi att marknadsvärdet motsvarar den ursprungliga installationskostnaden..
- Från och med år 5 uppskattar vi att marknadsvärdet kommer att minska med 5-10% per år. Det är svårt att ge en mer exakt prognos med tanke på att andrahandsmarknaden för solceller fortfarande är ganska liten. När vi bedömer andrahandsvärdet tar vi hänsyn till installationens återstående livslängd, dess verkningsgrad samt teknikutvecklingen.
- Du kan när som helst höra av dig till Cloover för att få ditt andrahandsvärde och lösenpris beräknat. Det kommer aldrig vara dyrare än när du köpte anläggningen.

Vad händer om jag inte längre har råd med min månadsavgift?

Förhoppningen hos oss och vår utgångspunkt är att du sparar pengar varje månad genom din anläggningsproduktion jämfört med om du skulle köpa samma el från nätet. Om du får svårt att betala hyran kan det därför vara värdefullt att överväga hur mycket det skulle kosta att köpa samma el från nätet. Hur som helst, om du upplever att du inte har råd att fortsätta hyra från oss vill vi att du hör av dig till Cloover så snabbt som möjligt. De kan då gemensamt försöka hitta en lösning till dina hyresavgifter. De kan till exempel sätta ditt kontrakt i vänteläge i upp till tre månader så att du kan reda ut din ekonomi under tiden eller se om de kan förlänga kontraktet och därmed kanske sänka månadsavgifterna Om hyran ändå kostar dig mer pengar varje månad, vilket du inte har råd med, kan de försöka hjälpa dig att refinansiera systemet på ett annat sätt.

Varför betraktas denna leasing inte som en kredit eller ett lån?

En kredit eller ett lån innebär att du i praktiken får pengar för att köpa och äga systemet, som du sedan betalar tillbaka med ränta över tid.Vid ett leasingavtal betalar du bara en månatlig leasingavgift för att använda tillgången, som vi äger. Precis som att leasa en bil!

Vad händer om jag flyttar?

Inga problem. Cloover kan enkelt överlåta kontraktet till köparen och de tar därmed över prenumerationen (och besparingarna).Om detta är ett problem och köparen inte vill fortsätta prenumerationen kan du sälja huset med installationen som den är och använda en del av intäkterna för att köpa den från oss.Om den nya ägaren inte vill ha installationen kan du avbryta prenumerationen. Detta skulle innebära en avgift baserad på systemets marknadsvärde vid tidpunkten för avbokningen. Cloover kommer sedan att ordna och avinstallera systemet. Detta skulle vara det minst ekonomiskt fördelaktiga alternativet för dig.

Vilka är Cloover?

Cloover är vår partner för solcellsprenumeration. När du tecknar prenumeration med oss så är det Cloover som tar över ägandeskapet för solcellsanläggningen och fakturerar sedan dig så att du kan nyttja den. Du kan uppgradera ditt abonnemang genom att lägga till ny och bättre teknik, du kan avbryta, köpa eller överlåta avtalet när som helst. Det är en win-win för både dig, miljön, Cloover och Solcellsbolaget.

Vad händer om jag förlorar mitt jobb eller blir sjuk?

Vi är också människor! Om du hamnar i en svår situation är det bara att kontakta Cloovers kundtjänst så kan vi pausa din prenumeration i upp till tre månader.

Hur fungerar ROT-avdraget vid prenumeration?

När du prenumererar på solceller kan du nyttja ROT-avdrag under de första 48 månaderna (vilket motsvarar cirka 25% rabatt på månadskostnaden). Du behöver inte göra något särskilt - Cloover ansöker om ROT för dig.

Varför inte bara köpa tekniken direkt?

Vi ser det så här: ett köp är en investering och leasing är en tjänst. Om du betalar kontant för ditt system har du fullständig äganderätt och efter cirka 7-10 år bör du ha betalat av dem och då är allt du genererar 100 % besparingar.

Garantin är vanligtvis kortare än vid leasing, och om något händer är det upp till dig att åtgärda det. Med leasing behövs ingen investering, vilket innebär lägre risk. Du äger inte systemet, det gör Cloover. Det innebär att Cloover betalar för hela systemet, och ser tillsammans med oss till att åtgärda fel i till exempel paneler eller växelriktare. Cloover ser också till att försäkra panelerna mot utestående skada, såsom om en gren faller ner och bryter sönder en panel.

Om du köper systemen måste du betala för och ordna allt detta själv. Eftersom leasing inte är en investering innebär det att du inte binder upp dina pengar i hårdvara på ditt tak, som minskar i värde med tiden. I stället har du friheten att investera dina pengar på andra, mer fördelaktiga sätt, samtidigt som du fortfarande minskar dina energiräkningar.

Vår leasingtjänst tillåter alla våra kunder att kunna köpa systemet när som helst, utan inlåsning. Så om du funderar på att köpa, varför inte prova leasing innan du köper?

Vad händer om någonting skulle gå sönder?

Om det uppstår några problem så är det bara att kontakta Cloovers support. Genom vårt samarbete så ingår en garanti för alla produkter, vilket gör vi enkelt åtgärdar eventuella felaktigheter utan några extra kostnader för dig.

Vad händer om mina besparingar inte täcker prenumerationskostnaden?

Detta är vår främsta prioritet. I början av varje avtal uppskattar vi de potentiella besparingarna som du kommer att göra. Vi utformar avtalet så att dina årliga besparingar blir mycket större än abonnemangsavgiften. Om så inte är fallet godkänner vi inte kontraktet.
Efter installationen baseras energibesparingarna i reella termer på energipriserna och din förbrukningsprofil. Vi gör vårt bästa för att du ska få en smidig och lönsam resa med oss, även om vi såklart inte garantera att du sparar pengar varje månad.

Vad händer om elpriserna stiger eller sjunker mycket?

- Om elpriset går upp är det bra för dig eftersom du i princip sparar mer pengar eftersom du själv genererar merparten av den el du använder.
- Om elpriset sjunker kommer dina potentiella besparingar också att minska.
- Vi rekommenderar att du använder ett timprisavtal med ditt elbolag. På så sätt kan du välja och vraka när de lämpligaste tidpunkterna är för att använda eller sälja din el, vilket kommer att optimera dina besparingar på ett bättre sätt.
- Eftersom både elpriset och din anläggnings produktion varierar under ett dygn kan det vara fördelaktigt att samtidigt med en solcellsanläggning också investera i ett batteri. Då kan du nyttja din egenproducerad solel när elpriset är högre. Vi hjälper dig gärna med leasing på batterier också.

Ökar eller minskar månadskostnaden med tiden?

Den ökar eller minskar i linje med Cloovers upplåningskostnader som baseras på interbankräntan 1 månads Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate) och justeras med inflationen som baseras på konsumentprisindex. Till exempel:
För ett system värt 175 000 SEK, om Stibor-räntan är 3,4 % och månadskostnaden är 1 233 SEK, och Stibor-räntan ökar till 4,4 %, så skulle den månatliga hyresavgiften öka till 1 307 SEK.

Vem är ansvarig om panelerna inte fungerar som förväntat?

- Om du tecknat ett serviceavtal med oss kommer vi att hjälpa till med reparation och/eller ersättning av utrustning under den garanti som vi får från leverantören. Det gäller även fel och brister i installationsmaterialet såsom montage men inte för förbrukningsvaror såsom kablar, buntband med mera.
- Det är viktigt att du som kund snabbt meddelar oss om du upptäcker fel eller brister med anläggningen samt om du upplever att utrustningen inte fungerar som tänkt. Vi vill också att du som kund är varsam med anläggningen och tar ditt ansvar för att inte utsätta den för onödigt slitage eller risk för fara.Om du tecknat ett serviceavtal med oss kommer vi att hjälpa till med reparation och/eller ersättning av utrustning under den garanti som vi får från leverantören. Det gäller även fel och brister i installationsmaterialet såsom montage men inte för förbrukningsvaror såsom kablar, buntband med mera.

Gratis rådgivning och en skräddarsydd offert

Kul att du är intresserad av solenergi!
Litet eller stort? Leasing eller kontant? Vi har lösningen för dig. Fyll i formuläret så hjälper vi dig hela vägen till ett hållbart och smart upplägg.

100% gratis konsultation
Besparingskalkyl
Specifik kostnadskalkyl
Tack! Vi hör av oss inom kort.
Hoppsan! Något blev fel.