CheckWatt Currently och stödtjänster: En ny intäktskälla för solcellsinnehavare

Hur kan vi få ut mest värde av våra solcellssystem och batterier? En ny lovande tjänst är här.

CheckWatt Currently och stödtjänster: En ny intäktskälla för solcellsinnehavare

Solenergi har blivit allt mer populärt bland både företag och privatpersoner. Men många som äger solcellsanläggningar undrar: Hur kan jag få ut mest värde av mitt solcellssystem och batteri?

En spännande möjlighet är att utnyttja stödmarknaden för frekvensreglering. Genom att samarbeta med aggregatörer som CheckWatt för att hjälpa till att stabilisera elnätet (därav termen "Stödtjänster") kan batteriägare nu få tillgång till en ny typ av ersättning. Det har visat sig vara mycket lönsamt och kan ge dig betydande ökade intäkter.

Titta på den här videon för en snabb översikt:

Förutom ökade intäkter för batteriägare har stödtjänsterna flera fördelar:

 1. Förbättrad Nätfrekvens: Dessa tjänster bidrar till stabiliteten i energisystemet genom att balansera elnätet.
 2. Inkomstgenerering för Privatpersoner och Företag: De möjliggör att privatpersoner och företag kan tjäna pengar genom att använda sina hemmabatterier.
 3. Optimering av Batteridrift: Stödtjänsterna optimerar driften av batterilagring för att maximera lönsamheten.
 4. Framdrivande av Övergången till Förnybar Energilösningar: De underlättar övergången till ett 100% förnybart energisystem.
Ett exempel på visualisering från Checkwatts portal EnergyInBalance
Ett exempel på visualisering från Checkwatts portal EnergyInBalance

CheckWatt, ett företag som specialiserar sig på smarta tjänster för hållbar energianvändning, erbjuder en tjänst som skapar en ny intäktskälla för dig som äger solcellsanläggningar. Genom mätning, analys, visualisering och kontroll via tjänsten Currently kan du koppla ditt batteri till ett virtuellt kraftverk. Det innebär inte bara övervakning av batteriet utan även optimering av dess funktion. Prioritering sker mellan olika tjänster för att säkerställa maximal lönsamhet för dig som ägare genom att utnyttja olika stödtjänster. De mest populära av dem inkluderar:

 • Frekvensregleringsstöd: Ditt batteri används för att hålla elnätets frekvens optimal genom frekvensregleringsmarknaden, och du får ersättning för detta.
 • Elprisarbitrage: Batteriet laddas när elpriserna är låga och används när priserna är höga, vilket skapar en vinstmarginal i elförbrukningen.
 • Peak shaving (minskning av effekttoppar): Många elnätsoperatörer debiterar baserat på effekttoppar istället för huvudsäkringsstorlek. Genom att hålla din maximala elförbrukning nere kan du minska dina nätanvändningsavgifter.

Se mer exempel från Checkwatt här:

Om du är intresserad av att dra nytta av stödtjänsternas fördelar bör du överväga följande:

 • Kompatibilitet: Kontrollera om din växelriktare, batteri och elleverantör är kompatibla med stödtjänsterna. Om inte, överväg att byta.
 • Optimering: Planera dina inköp av solceller och batterier med hänsyn till kompensation från stödtjänster, skattelättnader och finansieringsalternativ.
 • Batterianvändning: Notera att aggregatörer vanligtvis tar över all batteridrift.
 • Skatteplanering: Förbered dig för att betala eventuell skatt om dina intäkter överstiger skatteverkets standardavdrag.

Vi finns här för att besvara alla dina frågor och guidar dig i att komma igång. Boka en gratis rådgivning här så berättar vi mer: Bokningslänk

Varma hälsningar från Solcellsbolaget!